Lumparsnack

Regeringen skrev igår i ett pressmeddelande att dom tänker tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda lagförändringar angående värnplikten. Den ska särskilt titta på om kvinnor ska omfattas av samma regler som män och om det ska bli frivilligt att göra lumpen. Personligen tror jag ju att det där hör ihop; man inför samma regler för kvinnor just för att vi idag har ett sådant säkerhetspolitiskt läge som tillåter frivillighet. Att införa samma regler för kvinnor under kalla kriget när i princip alla män gjorde lumpen hade varit politiskt omöjligt. Då hade ju kvinnor tvingats att göra lumpen... o hemska tanke...

Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande från igår:

"I dagens system kallas i genomsnitt 8 000 personer in till tjänstgöring, av årskullar på över 120 000 unga män och kvinnor. Det låga antalet utbildningsplatser gör att många som vill inte får möjlighet att genomföra utbildningen. Samtidigt döms ett antal ungdomar till fängelse varje år för brott mot totalförsvarsplikten."

http://www.regeringen.se/sb/d/8669/a/93805

I dagens system kallas i genomsnitt 8.000 personer till tjänstgöring av årskullar på över 120.000 unga män och kvinnor, skriver regeringen. Hm... Vad får ni för känsla av den beskrivningen? Alla män tvingas mönstra och försvaret plockar ut precis vilka dom vill till tjänstgöring och när det gäller kvinnor så kallas inte en enda till mönstring om hon inte själv begär det... Jag är förmodligen överkänslig på det här området men det känns som att regeringen döljer det faktum att alla män, och bara män, kallas till mönstring när dom skriver att bara åtta tusen av en årskull på 120.000 män och kvinnor kallas till tjänstgöring.

Sedan skriver dom att ett antal ungdomar döms till fängelse varje år för brott mot totalförsvarsplikten. Hur känns den skrivningen? Döljer inte den att det i stort sett bara är män som döms för det här brottet? Det var ju en kvinna som dömdes för några år sedan också; hon hade mönstrat och sedan ångrat sig och ville inte göra lumpen. Hon fick 14 dagar med fotboja.

Regeringen skriver att 8.000 av 120.000 män och kvinnor kallas till tjänstgöring när män tvingas och kvinnor får. Ett antal ungdomar döms varje år till fängelse för att vägra det här, skriver regeringen, när en kvinna för några år sedan dömdes till fotboja och resten har varit män.

Jag är en ivrig motståndare till könifieringen av brottslingar och brottsoffer och också rent generellt. Våld i relationer kallas idag för mäns våld mot kvinnor och även om det ofta(st?) handlar om det så tycker jag det är dumt att könifiera det. Våld kan förekomma i alla typer av relationer och pratar man om det som mäns våld mot kvinnor så synliggör det inte bara den formen av våld utan osynliggör andra typer.

Så jag gillar regeringens sätt att skriva könsneutralt om det inte vore för att vi har dom lagar vi har på det här området. Lagen är inte det minsta könsneutral. Det slås till och med fast i grundlagen att könsdiskriminering inte får förekomma utom när det gäller män och värnplikten. När regeringen och andra är så pigga på att könifiera allt möjligt så varför är dom då helt plötsligt könsneutrala i det här fallet när det är så uppenbart att olika lagar och regler gäller för olika kön?

Ett tips till den här utredningen: låt män omfattas av samma regler som kvinnor, dvs. då blir det ju frivilligt och samma regler gäller för män och kvinnor. Ska det vara så himla svårt? Visserligen kräver det en grundlagsändring men det kan ni säkert fixa.

Jämställdhet i den högre skolan

Sveriges Radio P4 Gävleborgs nyheter har idag kört ett inslag om barnen flickorna som gått i det famösa s.k. jämställdhetsdagiset Tittmyran i Gävle. Nu har småbarnen blivit stora barn och går i grundskolan.

Så här säger reportern:
"Barnen som går på Trödje förskola börjar i Trödje eller Björke skola och idag är båda skolorna väl införstådda med förskolans pedagogik som alltså går ut på att dom vuxna ska förhålla sig lika till pojkar och flickor. På förskolan uppmuntras också barnen till olika saker beroende på kön - till exempel att ta för sig om man är flicka".

http://www.sr.se/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1755124

Notera det sista: ...dom vuxna ska förhålla sig lika till pojkar och flickor. På förskolan uppmuntras också barnen till olika saker beroende på kön...

Pojkar och flickor ska behandlas lika eftersom man genom studier med hjälp av t.ex. videokamera sett att personalen inte behandlade pojkar och flickor lika. Nu ska man därför ändra sig och börja behandla pojkarna och flickorna lika. Men en av huvudpoängerna med "jämställdhetsdagiset" är att pojkar och flickor INTE ska behandlas lika så att dom får träna på sådant dom inte är duktiga på (alltså inte dom som individer utan dom som kön). Grundförutsättningen är liksom att flickor och pojkar inte är lika. Flickor är ju blyga, tysta och snälla och pojkarna skräniga, ta-platsiga och empatilösa. Flickor måste lära sig att "ta för sig" medan pojkar måste lära sig "att stå tillbaka". Jag tror det är så dom har tänkt.
 
Ja, ja, skratta ni. Men faktum är att den här typen av dagis existerar i Sverige år 2007. Det är... hemskt!

Irakiska män är inte så utsatta

"Kriget mot kvinnorna" är rubriken på en artikel i Aftonbladet 071127. Den handlar om kvinnorna i Irak. Att det blir allt säkrare i Irak stämmer inte säger artikeln, för "situationen för över hälften av Iraks befolkning inte har blivit ett dugg säkrare - tvärtom. För kvinnorna, en majoritet av det irakiska folket, har livet blivit värre för varje år.". Att kvinnorna är i majoritet kan ju var och en lista ut vad det beror på.

Och senast idag skedde ett terrordåd i Irak hörde jag på radio. Tio personer dödades, varav flera kvinnor och barn, sa dom. Hemskt att kvinnor och barn drabbas så hårt men se det positiva: irakiska män är i alla fall inte så utsatta.