Inget krav på jämn könsfördelning, tack

Jag kollade nyss på Agenda i SVT. Det var ett inslag om den första kvinnliga busschauffören i Iran. Platserna i bussen var uppdelade så att männen fick sitta i bakre delen och kvinnorna i främre delen av bussen. Männen använde också bakre bussdörren för på- och avstigning. Men kvinnor och män hade lika många platser.

Det här skulle nog feminister gilla. Män och kvinnor har lika många platser och det är jämn könsfördelning. Det finns lika många mansplatser som kvinnoplatser. Då tycker många feminister att då har vi jämställdhet. För mig är det här absolut inte jämställdhet. För mig är det jämställdhet när man inte håller på att dela upp i mansplatser och kvinnoplatser och man över huvud taget inte bryr sig om passagerarnas könstillhörighet.

Efter inslaget kommenterade en professor i ekonomisk historia att kvinnor nu får köra buss i Iran. Hon sa att hon inte ville att människor på den svenska arbetsmarknaden ska bedömas efter kön och att hon trodde att det inte inträffar förrän det blir 60/40 i könsfördelning inom alla yrken.
 
Okej... så är det någon som tror att i den där bussen i Iran med jämt antal kvinnoplatser och mansplatser så är det ingen som bryr sig om kön? Jag tror att har man mansplatser och kvinnoplatser, även om det är i syfte att skapa en jämn fördelning, så kommer könet att spela roll.

Men den här professorn sa en vettig sak, och det var att när en kvinna kommer till en arbetsplats så förväntas hon inte bara vara lika bra, utan tillföra något extra. Hon förväntas tillföra kvinnlighet (precis som män på kvinnodominerade arbetsplatser förväntas tillföra manlighet, skulle jag vilja tillägga). Är det inte hemskt med det här synsättet? Jag tycker man hör folk hela tiden som säger att dom vill ha en jämn könsfördelning för dom vill ha en bra mix av kvinnligt och manligt. Det uppmuntras till och med av våra statsmakter genom att vi genom jämställdhetslagen ska anställa den av underrepresenterat kön ifall meriterna är lika. Underrepresenterat... smaka på det ordet. Då blir det ju som att vi representerar vårt kön. "Vi anställer en kvinna till så får vi lite mer kvinnlighet här". Det här synsättet måste vi bort från.

Bort med jämn könsfördelningkravet, både i Iran och i Sverige! Inget könsdömande, tack!